Veilig sportklimaat NOC NSF

Sociaal veilige sportomgeving

Binnen Atverni willen we een klimaat scheppen waar iedereen zich veilig voelt en waar de verantwoordelijke trainers en bestuurders en vrijwilligers weten waar ze op moeten letten en wat hen te doen staat als er wél iemand over de schreef gaat.

Om hier invulling aan te geven hebben we op verschillende vlakken regels opgesteld. Deze zijn onderaan deze pagina in de documenten te vinden. Deze regels geven op papier duidelijk aan wat wel en niet gewenst is.
Binnen de vereniging besteden we regelmatig aandacht aan dit onderwerp. Denk hierbij aan informatie voor nieuwe leden en trainers/vrijwilligers, agenderen op ALV zodat toelichting gegeven kan worden over het hoe en waarom van het beleid en er vragen gesteld kunnen worden. 

De regels op papier kunnen goed op orde zijn, het naleven van deze regels begint echt bij onszelf.
Samen kunnen we zorgen dat Atverni een Sociaal veilige sportomgeving is en blijft. 

Mocht je iets meemaken waarover je in vertrouwen met iemand wil praten dan kan je contact opnemen onze vertrouwenscontactpersoon Klaas Peter Huisman. Zijn contactgegevens vind je hier.

Lees meer
Klaas Peter

Vertrouwenscontactpersoon

Mocht je iets meemaken binnen onze vereniging waarover je in vertrouwen met iemand zou willen praten dan kan je bij onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) terecht. 

Contact: vcpatverni@gmail.com (via de mail ontvang je direct een mail met daarin het telefoonnummer waarop je de VCP kan bereiken).

Sleutelwoorden bij de VCP zijn: 
• Vertrouwelijkheid
• Aanspreekpunt grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, machtsmisbruik, uitsluiting, agressie of geweld.
• De VCP zal jou helpen het probleem op te lossen. 

Wij zijn blij dat de heer Klaas Peter Huisman de rol van vertrouwenscontactpersoon voor onze vereniging op zich wil nemen. Hij heeft ervaring met een vergelijkbare rol in zijn werk.

Hieronder stelt hij zich voor:
Mijn naam is Klaas Peter Huisman, 59 jaar en getrouwd met Rianne. Wij hebben 2 dochters, waarvan er 1 ook lid is van Atverni. Voor degene die denken, die achternaam ken ik, ik ben vader van Dorine, een van de sprintsters. Verder ga ik als ik even kan mee naar wedstrijden om te jureren, het werk op het veld vind ik erg leuk om te doen. 

Via het bestuur kwam er een oproep voor de functie vertrouwenscontactpersoon (VCP). Ik heb ook een soortgelijke (bij)functie op mijn werk, dus mijn gedachte was, als ik wat meer voor de vereniging wil doen, dan kan ik het op deze manier ook invullen. De atletiekunie vindt het heel belangrijk dat er een veilig sportklimaat is, waarin iedereen, jong of oud, jongen of meisje, man of vrouw, vrij kan sporten. Iedereen moet kunnen sporten zonder last te hebben van pesterijen, intimidatie en andere zaken die het plezier in sporten in de weg staat. Een van de mogelijkheden om daar beter in te worden is het aanstellen van een VCP, die het eerste vertrouwelijke aanspreekpunt is voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Met hem of haar kan je altijd contact opnemen als je zelf last hebt van bovengenoemde problemen, maar ook als je ziet dat anderen daar last van hebben. Iedereen moet kunnen sporten zonder bang te moeten zijn voor intimidaties en pesterijen. Daarom kan iedereen mij benaderen, via mail, whatsapp, bellen, waarna we samen de gebeurtenissen gaan bespreken. Dit alles gaat in volledige vertrouwelijkheid. Alles wat je de VCP verteld blijft daar, tenzij er iets gebeurt wat met andere partijen moet worden besproken. De VCP zal dat altijd doen in overleg met de melder, dus de melder is altijd helemaal op de hoogte. 

Heb je vragen, je mag altijd contact opnemen en dan probeer ik zo snel mogelijk terug te reageren. Soms zal dat heel even duren maar nooit heel lang, want ik werk ook nog full time in een IT functie.

Een vrouwelijke VCP zouden we er ook nog graag bij willen hebben, dus als er iemand is die denkt, dat wil ik ook wel, meld je dan even bij de secretaris van Atverni. Dan kunnen we samen optrekken in deze functie en er een zinvolle invulling aan gaan geven.

Hartelijke groet,

Klaas Peter Huisman
vcpatverni@gmail.com
tekst d.d. april 2021

 

Privacy

Bij het aangaan van een lidmaatschap bij Atverni geef je ook akkoord op onze Privacy policy. Hierin wordt uitgelegd hoe Atverni omgaat met de verstrekte gegevens.
Er is tevens gelegenheid om aan te geven welke gegevens je wel/niet openbaar wil hebben. Dit kan je bijvoorbeeld ook specifiek aangeven voor het gebruik van foto's voor publicatie.
Tijdens je lidmaatschap kan je hierin natuurlijk nog wijzigingen aanbrengen.