Vertrouwenscontactpersonen

Mocht je iets meemaken binnen onze vereniging waarover je in vertrouwen met iemand wil praten dan kan je bij onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) terecht.
Contact: vcpatverni@gmail.com (via de mail ontvang je direct een mail met daarin het telefoonnummer waarop je de VCP kan bereiken).

Sleutelwoorden bij de VCP zijn: 
• Vertrouwelijkheid
• Aanspreekpunt grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, machtsmisbruik, uitsluiting, agressie of geweld.
• De VCP zal jou helpen het probleem op te lossen. 

Klaas Peter Huisman en Diana van Trierum zijn onze vertrouwenscontactpersonen. Zij hebben beide ervaring op dit vlak.
Hieronder stellen ze zich voor:

Klaas Peter Huisman
Mijn naam is Klaas Peter Huisman, 59 jaar en getrouwd met Rianne. Wij hebben 2 dochters, waarvan er 1 ook lid is van Atverni. Voor degene die denken, die achternaam ken ik, ik ben vader van Dorine, een van de sprintsters. Verder ga ik als ik even kan mee naar wedstrijden om te jureren, het werk op het veld vind ik erg leuk om te doen.

Via het bestuur kwam er een oproep voor de functie vertrouwenscontactpersoon (VCP). Ik heb ook een soortgelijke (bij)functie op mijn werk, dus mijn gedachte was, als ik wat meer voor de vereniging wil doen, dan kan ik het op deze manier ook invullen. De atletiekunie vindt het heel belangrijk dat er een veilig sportklimaat is, waarin iedereen, jong of oud, jongen of meisje, man of vrouw, vrij kan sporten. Iedereen moet kunnen sporten zonder last te hebben van pesterijen, intimidatie en andere zaken die het plezier in sporten in de weg staat. Een van de mogelijkheden om daar beter in te worden is het aanstellen van een VCP, die het eerste vertrouwelijke aanspreekpunt is voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Met hem of haar kan je altijd contact opnemen als je zelf last hebt van bovengenoemde problemen, maar ook als je ziet dat anderen daar last van hebben. Iedereen moet kunnen sporten zonder bang te moeten zijn voor intimidaties en pesterijen. Daarom kan iedereen mij benaderen, via mail, whatsapp, bellen, waarna we samen de gebeurtenissen gaan bespreken. Dit alles gaat in volledige vertrouwelijkheid. Alles wat je de VCP verteld blijft daar, tenzij er iets gebeurt wat met andere partijen moet worden besproken. De VCP zal dat altijd doen in overleg met de melder, dus de melder is altijd helemaal op de hoogte. 

Heb je vragen, je mag altijd contact opnemen en dan probeer ik zo snel mogelijk terug te reageren. Soms zal dat heel even duren maar nooit heel lang, want ik werk ook nog full time in een IT functie. 
<tekst d.d. april 2021>

---------------------------------------------------------------------------
Diana van Trierum:
Mijn naam is Diana van Trierum en ik ben 42 jaar en woon in Nieuwegein. Mijn zoons Mika en Max trainen bij Atverni en zelf heb ik ook een passie voor (fiets)sport. Ik werk in het dagelijks leven als psycholoog en ik ben jaren lang ook vertrouwenspersoon geweest voor een aantal organisaties. Naast Klaas Peter ben ik de vertrouwenscontactpersoon voor Atverni.

Het beleid ter bestrijding van ongewenste omgangsvormen bestaat uit twee delen:
a.    
Het treffen van maatregelen om ongewenste omgangsvormen te voorkomen.
b.    
Het op adequate wijze behandelen van klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen om zodoende deze vormen van intimidatie te stoppen en herhaling te voorkomen.

Er zijn allerlei mogelijke vormen van ongewenste omgangsvormen.
Het hangt van de betrokken personen en van de omstandigheden af of bepaalde gedragingen als ongewenst of intimiderend worden ervaren. Wat de een onverschillig laat, ervaart de ander als ongewenst, kwetsend of bedreigend. Maatgevend hierbij is hoe de aandacht wordt ervaren.

Een aantal voorbeelden van ongewenste omgangsvormen:
·        Seksuele intimidatie
Hieronder wordt verstaan ongewenst seksueel getinte aandacht van een atleet naar een andere atleet. Zowel opzettelijk als onopzettelijk.
Deze intimidatie komt tot uiting in bepaalde gebaren, handelingen, dubbelzinnige opmerkingen, handtastelijkheden en zelfs aanranding en/of verkrachting.

·        Agressie en geweld
Hieronder zijn drie vormen te onderscheiden: verbaal, psychisch en fysiek geweld
1. Bij verbaal geweld valt te denken aan schelden en beledigen.
2. Bij psychisch geweld gaat het ondermeer om lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen en irriteren.
3. B
ij fysiek geweld uit zich dat in b.v. schoppen, bijten, vastgrijpen.

·        Pesten
Onder pesten wordt verstaan: intimideren, vernederen of bedreigen, steeds gericht op dezelfde persoon.

·        Discriminatie
Discriminatie kan betrekking hebben op leeftijd, etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid en religieuze- of politieke overtuiging.

Heb jij last van ongewenste omgangsvormen op de atletiekvereniging en heb je het gevoel dat je er zelf of met anderen er niet uitkomt? Aarzel dan niet om mijn hulp (of die van Klaas Peter) in te roepen zodat ik met je mee kan denken wat voor jou de beste oplossing is. Het kan ook betekenen dat ik je adviseer om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van de Atletiekunie.
<tekst d.d. februari 2023>
<tekst >

Veiligheid / Privacy Overzicht