Privacy

Bij het aangaan van een lidmaatschap bij Atverni geef je ook akkoord op onze Privacy policy. Hierin wordt uitgelegd hoe Atverni omgaat met de verstrekte gegevens.
Er is tevens gelegenheid om aan te geven welke gegevens je wel/niet openbaar wil hebben. Dit kan je bijvoorbeeld ook specifiek aangeven voor het gebruik van foto's voor publicatie.
Tijdens je lidmaatschap kan je hierin natuurlijk nog wijzigingen aanbrengen. 

Downloads:

Veiligheid / Privacy Overzicht