Sociaal veilige sportomgeving

Binnen Atverni willen we een klimaat scheppen waar iedereen zich veilig voelt en waar de verantwoordelijke trainers en bestuurders en vrijwilligers weten waar ze op moeten letten en wat hen te doen staat als er wél iemand over de schreef gaat.

Om hier invulling aan te geven hebben we op verschillende vlakken regels opgesteld. Deze zijn onderaan deze pagina in de documenten te vinden. Deze regels geven op papier duidelijk aan wat wel en niet gewenst is.

Binnen de vereniging besteden we regelmatig aandacht aan dit onderwerp. Denk hierbij aan informatie voor nieuwe leden en trainers/vrijwilligers, agenderen op ALV zodat toelichting gegeven kan worden over het hoe en waarom van het beleid en er vragen gesteld kunnen worden. Momenteel hebben we nog geen vertrouwenspersoon binnen de vereniging. We willen dit in de toekomst zeker invullen. Gezien het belang van deze positie nemen we de tijd om hiervoor twee geschikte personen te vinden. Tot die tijd kan iedereen binnen de vereniging terecht bij de Vertrouwenscontactpersonen van de Atletiekunie via  https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/veilige-sportomgeving/vertrouwenscontactpersoon (of door middel van een mail naar vertrouwenscontactpersoon@atletiekunie.nl)

De regels op papier kunnen goed voor elkaar zijn, het naleven van deze regels begint echt bij onszelf.
Samen kunnen we zorgen dat Atverni een Sociaal veilige sportomgeving is en blijft. 

 

 

 

 

 

 

Downloads:

Atverni Overzicht