Oktober 2018
Woensdag 10 oktober
19:30 – 20:30

Beginnerscursus najaar 2018

Atletiekbaan
t/m 28-11-2018 [courseclosed]

Hartelijk dank voor uw inschrijving voor deelname aan de beginnerscursus. De cursus gaat van start op woensdag 10 oktober 2018 en wordt gegeven op iedere woensdagavond van 19:30 tot 20:30 uur en duurt 10 weken. De cursuslocatie is de atletiekbaan van Atverni, gelegen op het sportcomplex aan de Galecopperzoom te Nieuwegein. Bij onvoldoende deelnemers is het mogelijk dat de beginnerscursus geen doorgang kan vinden. Na elke training is er een korte nabespreking en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De cursus wordt afgesloten met deelname (vrijblijvend en op eigen kosten) aan de IJsselsteinloop of Linschotenloop (5 km). Kosten: Het cursusgeld bedraagt € 65,00 per persoon. Let op: de beginnerscursus is bedoeld voor geïnteresseerden van 16 jaar en ouder! De beginnerscursus is inclusief: - 10 trainingen op de atletiekbaan van Atverni; - 4 vervolgtrainingen in onze Keep-fit groep; - een trainingsschema; - een loopshirt.

Dinsdag 16 oktober
21:00

Bijzondere ALV

Kantine

Beste leden van Atverni, Het bestuur schrijft een extra ALV uit voor 16 oktober 2018 Tijd: 21:00 uur Locatie: Clubhuis Atverni Met de volgende agenda punten. 1. Benoeming nieuwe bestuurslid voor de bestuursfunctie van secretariaat 2. Het in het leven roepen van een verenigingsjaar/jaarabonnement · De contributie loopt van november t/m oktober 3. Voorstel contributie verenigingsjaar 2018-2019 4. Vrijwilligerstaken verhogen naar 6 uur · Indien voor het uitvoeren van de vrijwilligers taak twee keer verzuimd is, wordt er gelijk de vrijwilligersvergoeding van afkoop toegepast 5. Het implanteren van · Statuten (geen wijziging) · Huishoudelijk reglement · Vrijwilligersbeleid · Functieboek · Taak omschrijving