Extra ALV 16 Oktober

 

Beste leden van Atverni,

 

Het bestuur schrijft een extra ALV uit voor 16 oktober 2018

Tijd:                       21:00 uur

Locatie:                Clubhuis Atverni

Met de volgende agenda punten.

 

1.       Benoeming nieuwe bestuurslid voor de bestuursfunctie van secretariaat

2.       Het in het leven roepen van een verenigingsjaar

·         De contributie loopt van november t/m oktober

3.       Voorstel contributie verenigingsjaar 2018-2019

4.       Vrijwilligerstaken verhogen naar 6 uur

·         Indien voor het uitvoeren van de vrijwilligers taak twee keer verzuimd is, wordt er gelijk de vrijwilligersvergoeding van afkoop toegepast

5.       Het implanteren van

·         Statuten (geen wijziging)

·         Huishoudelijk reglement

·         Vrijwilligersbeleid

·         Functieboek

·        Taak omschrijving

 

Downloads:

Nieuws overzicht