Sociale Veilige Sportomgeving

Elk lid van Atletiekvereniging Atverni moet zich binnen de vereniging veilig en prettig voelen. Helaas komt ook in de sport ongewenst, grensoverschrijdend gedrag vaker voor dan men denkt. Atverni is zich hiervan bewust en heeft daarom een beleid ‘sociaal veilige sportomgeving’ opgesteld om onaangename gebeurtenissen voor te zijn.

Wat is ongewenst, grensoverschrijdend gedrag? Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale, digitale of fysieke zin, die: – door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of – als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én – plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.

Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter leidend. Dit wil zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren deze uiting serieus genomen moet worden. Globaal gezien onderscheiden we de volgende gedragingen als grensoverschrijdend gedrag: • Seksuele intimidatie • Pesten • Bedreigen • Discriminatie • Mishandeling • Belediging

 

 

 

Wat doet Atverni

Atverni Overzicht