Over baanatletiek

Bij de baanatletiek trainingsgroepen komen alle onderdelen van de atletiek zoals sprinten, horden, hoogspringen, verspringen, discus- en speerwerpen, kogelstoten, kogelslingeren en het lopen van diverse afstanden op de baan, aan bod. Je kan je ook specialiseren in één of meerdere onderdelen. Er zijn diverse trainingsgroepen met elk een eigen trainer. De reguliere groepen trainen 2x per week, de specialisatiegroepen trainen 3x per week. Kijk hier voor het trainingsschema. 

Bij atletiek wordt met leeftijdscategorieën gewerkt: mini's, pupillen, junioren, senioren, masters.
In het trainingsschema kan je zien welk geboortejaar bij welke categorie hoort.

Meer informatie over de specialisatiegroepen:
Sprint/werpen/springen: baanatletiek@atverni.nl
MILA (middellange afstand): teamrdra@gmail.com   |  www.teamrdra.nl   

Interesse? Kom gratis 4x meetrainen
Voor vragen of meer informatie kan je mailen naar: baanatletiek@atverni.nl
Aanmelden kan door het invullen van het formulier lid worden.

Plezier bij de trainingen staat voorop. Techniek en prestatie gerichtheid wordt belangrijker naarmate de kinderen ouder worden. 
Naast het sportaanbod worden er ook leuke activiteiten georganiseerd zoals het jaarlijkse kamp en diverse activiteiten in het clubhuis. 

Wedstrijden:
We doen als vereniging mee aan de clubcompetities, jaarlijks organiseren we onze clubkampoenschappen en er worden diverse wedstrijden uitgekozen om gezamenlijk naartoe te gaan (deelname niet verplicht). Wil je aan meer wedstrijden meedoen dan kan je je hiervoor opgeven via atletiek.nu

Onderdelen van baanatletiek:
- Looponderdelen
- Springonderdelen
- Werponderdelen

De belangrijkste looponderdelen zijn: sprint, MILA (middellange afstand), lange afstand, horden, estafettes.
De belangrijkste springonderdelen zijn: verspringen, hinkstapspringen, hoogspringen.
De werponderdelen zijn: kogelstoten / -slingeren, discus-  / speerwerpen.
Meerkamp: wedstrijd van een combinatie van onderdelen.

Atverni Overzicht