Actuele regels m.b.t. Covid-19 maatregelen

Beste leden, ouders en verzorgers,

Afgelopen dinsdag zijn er landelijk nieuwe spelregels voor de sport aangekondigd. Deze gaan vanaf woensdag 14 oktober 2020 om 22:00 uur in. De boodschap is duidelijk: we moeten onze sociale contacten drastisch verminderen, anders gaat het niet lukken het virus onder controle te krijgen.

De aanvullende spelregels zijn:

·       Sporten (trainingen) voor volwassenen (18+)
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

        Hoe gaan we daar binnen Atverni mee om:
De richtlijnen worden momenteel door NOC*NSF en de Atletiekunie uitgewerkt. We wachten deze richtlijnen en de noodverordening van de veiligheidsregio Utrecht en de gemeente Nieuwegein af. Zodra er meer bekend is gaan we, samen met de trainers, kijken naar de mogelijkheden voor de invulling van de trainingen. We doen er alles aan om op een zo kort mogelijke termijn een aangepast trainingsaanbod te communiceren als dit mogelijk is binnen de geldende maatregelen. Tot die tijd geldt dat er, tot nader order, GEEN trainingen zijn voor 18+. Dit geldt voor alle trainingen zowel op als buiten de baan als in het krachthonk.

·     Alle binnenruimtes zijn gesloten.
Dit betreft de sportkantine / kleedkamers / krachthonk. Alleen de toiletten in het clubgebouw zijn voor noodgevallen beschikbaar.

Bestaande maatregelen die van kracht blijven:

·        Heb je klachten, dan blijf je thuis!
Dat vragen we niet alleen van atleten, maar ook van de trainers.

·     Gezondheidscheck
Voorafgaand de training zal de trainer vragen of jij of een huisgenoot of gezinslid één of meerdere gezondheidsklachten heeft. Dit zijn de vragen die gesteld worden: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Gezondheidscheck.pdf 

·     Hygiëne
Gebruik de desinfectieflacons bij het binnenkomen van de atletiekbaan. Er is genoeg desinfectiemiddel aanwezig voor de komende maanden.

·     Toeschouwers/publiek
Toeschouwers/publiek mogen niet aanwezig zijn bij de trainingen.
Dat betekent dat het Kiss & Ride systeem gehandhaafd blijft. Ouders brengen hun kind, gaan daarna weg en komen hun kind na de training weer ophalen.

Word of bent je financieel getroffen door het coronavirus?
Iedereen wordt in meer of mindere mate getroffen door het coronavirus. We hopen in de eerste plaats dat je gezond blijft. Mocht je door het coronavirus financieel getroffen worden, en je de sportcontributie en/of die van je kind(eren) niet meer kunnen betalen, weet dat wij je kunnen helpen door uitstel van contributiebetaling te verlenen. Een kort bericht aan onze penningmeester Marc Vredenburg (penningmeester@atverni.nl) is voldoende. Blijven sporten in deze tijden is belangrijk voor lichaam en geest.

Wist u dat?
Met een Nieuwegein Stadspas, bedoeld voor inwoners van Nieuwegein, kan je en/of je gezinsleden met veel korting of zelfs gratis bij Atverni sporten. Klik hier voor meer informatie/aanvragen van de Nieuwegein Stadspas.
Uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen en jongeren financiële ondersteuning ontvangen: Klik hier voor meer informatie/aanvragen Jeugdfonds.

Atverni Overzicht