Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Atletiekunie nummer
HardlopenCategorie*
Atletiekunie nummer
RDRACategorie*
Atletiekunie nummer
Running BlindCategorie*
Atletiekunie nummer
Specialisatie T.O.Categorie*
Atletiekunie nummer
WandelenCategorie*
Atletiekunie nummer
Aanvullende informatie
Vrijwilligers:
Atverni is een vereniging van vrijwilligers. Gelukkig zijn er veel leden die hun steentje willen bijdragen.
Dat vragen wij ook van u als nieuw lid en bij de jeugdleden ook van hun ouders.
Vele handen maken immers licht werk. Zo ‘maken’ we samen de vereniging tot een prettige sport en ontmoetingsplek voor jong en oud.
 
Vragen t.b.v. Atletiekunie
Heeft u al eerder atletiek beoefend:*
zo "ja" bij welke vereniging?
zo "ja" wat is/was uw licentienummer bij de Atletiekunie?
 
Baanatletiek / Wegatletiek / Wandelsport:
Baanatletiek:
In welke groep gaat u / of uw kind trainen
 
Wegatletiek (hardlopen):
In welke groep gaat u hardlopen.
 
Wandelsport:
Op welke dag / in welke groep gaat u wandelen.
Wandelaars zijn verplicht een noodnummer op te geven:
 
Familiesamenstelling koppelen
Familiesamenstelling koppelen, voer relatienummer in
 
StadspasNieuwegein:
Indien u gebruikt maakt van de stadspas voert u hier uw nummer in.
 
Statuten, Huishoudelijk-reglement en vrijwilligersbeleid van Atverni:
Hierbij geef ik aan kennis te hebben genomen van:
de statuten, huishoudelijk-reglementen en vrijwilligersbeleid van Atverni
en hiermee akkoord te gaan.
*
Zorg dat alle velden ingevuld zijn waar een * staat, dit zijn verplichte velden.
 
Uitgangspunt is dat u een lidmaatschap van een verenigingsjaar aangaat. Hierop bepalen wij onze trainersbezetting.
Dit verenigingsjaar loopt van november t/m oktober.
U kunt per verenigingskwartaal uw lidmaatschap opzeggen. Dit kan tenminste 1 maand voor de start van het nieuwe kwartaal.
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement
*
Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking