Contributie

Atverni kent een verenigingsjaar dat loopt van 1 nov. t/m 31 okt.
De contributie wordt betaald in 4 termijnen. (25% van de jaarcontributie), d.m.v. automatische incasso.
Naast de contributie worden ook de bijdragen voor de Atletiekunie betaald (bondsbijdrage/wedstrijdlicentie). Dit gaat per kalenderjaar. Inning hiervan vindt plaats in januari (geen restitutie mogelijk).
Nieuwe leden betalen € 12,50 administratiekosten (eenmalig). Per 1 nov '24: € 13,-.
In onderstaande tabel vind je onze contributies.


*licentie en bondsbijdrage in bovenstaande tabel = bedragen 2024. Actuele bedragen staan op Atletiekunie.nl, zoek op contributies.

Wedstrijdlicentie afdracht aan Atletiekunie
Baanatletiek: verplicht voor pupillen, junioren, senioren en Masters.
Wegatletiek (loopgroepen): keuze voor wel/geen wedstrijdlicentie.
Bij een opzegging gedurende het verenigingsjaar vindt géén restitutie van deze bijdragen plaats.

Gastlid voorwaarden
- je bent lid bij een andere vereniging (wedstrijd licentie en Atletiekunie bijdrage)
én
- je traint 1 keer per week op zondag bij de specialisatiegroep MILA of horden.

Wedstrijdlidmaatschap
Neem je alleen deel aan wedstrijden dan kan je een wedstrijdlidmaatschap aangaan. De contributie is dan € 41,60 + bondsbijdrage en wedstrijdlicentie (€ 43,50 per 1 nov '24).

. Alleen voor senioren/masters. Betaling per kalenderjaar, opzegmogelijkheid per jaar, met een opzegtermijn van 1 maand.

Tegemoetkoming financiële middelen aanvragen via Stichting Leergeld of Nieuwegein Stadspas
Er zijn verschillende mogelijkheden om een bijdrage in de kosten voor schoolgaande kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar aan te vragen. Meer weten kijk op: Stichting Leergeld en  Nieuwegein stadspas

Heb je nog vragen stel deze gerust aan onze penningmeester via penningmeester@atverni.nl

Ingangsdatum bovengenoemde bedragen: 1 januari 2024.

Lees meer