Statuten

Op de ALV van 16 oktober 2018  is het huishoudelijk reglement ge-update.

belangrijkste wijziging:

aanpassing contributie, vrijwilligerstaken en beleid, huishoudelijk reglement

 • vanaf 1 november kent Atverni een verenigingsjaar deze loopt van 1 november t/m 31 oktober
 • vanaf 1 november 2018 is een jaarcontributie ingevoerd, betaling in kwartalen
 • vanaf 1 november 2018 geld dat als je opzegt dat je opzegt aan verenigingsjaar 31 oktober, je opzegging moet voor 15 oktober van het verenigingsjaar binnen zijn bij de ledenadministtratie
 • vanaf 1 november 2018 zijn de vrijwilligerstaken verhoogt naar 6 uur, afkoop vrijwilligerstaken bedraagt € 40,00 per verenigingsjaar
 • Vanaf 1 november 2018 geldt de volgende incasso termijnen
  • contributie 1ste kwartaal november / 2e kwartaal februari / 3e kwartaal  mei / 4e kwartaal augustus
  • Afkoop vrijwilligersbijdrage december (bij nieuwe leden wordt dit bij de 1ste incasso moment gedaan)
  • Bondsbijdrage en wedstrijdlicentie januari (bij nieuwe leden wordt dit bij de 1ste incasso moment gedaan)
 • Vanaf 1 november 2018 zijn de volgende wedstrijden in de jeugdcontributie Atletiek (pupillen A/B/C) opgenomen
  •    Cross competitie / Competitie en Clubkampioenschappen

Het bestuur van Atverni

Lees meer

Vrijwilligers beleid

 Op de ALV van 16 oktober is besloten om de vrijwilligerstaken te verhogen naar 6 uur en zijn de onderstaande documenten actueel geworden voor alle leden

Op deze pagina vrijwilligersbeleid vind u alles over het vrijwilligersbeleid bij Atverni

De volgende document geven u uitleg over het vrijwilligersbeleid de daarbij behorende functie en taakomschrijvingen.

 

Bestuur Atverni

bijgewerkt 16 oktober 2018

 

 

Documenten

Hier vind u de statuten en andere belangrijke documenten van de vereniging Atverni

Als lid kunt u inloggen en ziet u meer documenten die voor de leden van Atverni belangrijk kunnen zijn.

 

Het bestuur