Actuele regels m.b.t. Covid-19

16 maart 2021:

De maatregelen zijn op twee vlakken versoepeld:
- Atleten t/m 17 jaar mogen nu óók buiten de accommodatie in groepsverband, zonder afstandsbeperking, trainen;
- Atleten ouder dan 27 jaar mogen op de accommodatie met maximaal 4 personen sporten, zolang de onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal tenminste 1,5 meter is. Meerdere groepen van maximaal vier personen mogen op één plek tegelijkertijd trainen; mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen. 
(ongewijzigd: Atleten t/m 26 jaar mogen op de accommodatie in groepsverband, zonder afstandsbeperking, trainen). 

Daarnaast heeft de gemeente (via informatiepunt Corona Nieuwegein) aangegeven dat wandeltrainingen óók buiten de accommodatie mogen plaatsvinden mits gegarandeerd is dat de deelnemers zich aan de anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar kunnen houden. Over hoe dit precies zal plaatsvinden wordt met de betrokkenen rechtstreeks gecommuniceerd.

Ook voor wegatletiek/hardloopgroepen hebben we deze vraag over de mogelijkheden van trainen buiten de baan gesteld aan het informatiepunt Corona Nieuwegein. Zodra hierover meer bekend is en er versoepeling buiten de baan mogelijk is zullen de betrokkenen hierover informatie ontvangen. 

Zo blijven we balanceren tussen mogelijkheden en veiligheid en proberen we daarbij zo goed mogelijk de keuzes te maken.  
Heb je vragen stel ze gerust aan het bestuur of aan je trainer.

 

-----------------------------------------------------------------------

16 december 2020

Beste leden, ouders/verzorgers, 

Hierbij ontvang je informatie over de gevolgen van de aangescherpte coronamaatregelen die afgelopen maandag door het kabinet zijn verkondigd. De mail heeft even op zich laten wachten, onze excuses hiervoor. De reden hiervoor was met name de invulling voor de groep >18 jaar. Het Protocol verantwoorde atletieksport was niet eenduidig te interpreteren. Hiervoor hebben we navraag gedaan bij de Atletiekunie. Zij hebben dit uitgezocht en vervolgens het protocol verduidelijkt en een nieuwe update online gezet. 

Dit zijn de regels die gelden voor de leeftijd > 18 jaar  (bron Atletiekunie):
•  iedereen vanaf achttien jaar mag buiten sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel, of in teamverband met niet meer dan 2 personen;
•  een trainer mag 1 groepje van 2 personen training geven (personal training). De trainer mag niet meerdere 2-persoongroepjes begeleiden omdat groepslessen niet zijn toegestaan.
•  2-persoonsgroepjes mogen individueel een training afwerken (dus een training die bijv. van tevoren via mail of whatsapp is doorgestuurd door de trainer). De lopers/atleten starten en eindigen de training op een zelf gekozen moment. Ze doen zelf een warming-up en cooling-down. Een trainer mag aanwezig zijn om de veiligheid te bewaken en om eventueel wat tips te geven. Hij mag de groepjes niet aansturen of begeleiden.

Voor de diverse groepen binnen Atverni geven we hier de volgende invulling aan:
- Baanatletiek: 
De trainers hebben de 18+ sporters die dit betreft geïnformeerd over de invulling van de trainingen.

- Wandelsport: 
De wandelafdeling heeft de wandeltrainingen tot en met 19 januari 2021 opgeschort. 

- Wegatletiek (loopgroepen):
Tot dinsdag 15 december waren er nog enkele trainers die training gaven binnen de mogelijkheden met groepjes van 4. Het grootste deel van de trainers gaf geen training meer, omdat zij de veiligheid/anderhalve meter afstand niet konden waarborgen. Het is belangrijk dat iedereen aangeeft waar zijn of haar grens ligt, hier moet ook ruimte voor zijn. 

Voor deze groep leden zijn de consequenties van de maatregelen van Covid-19 tot nu toe het grootst. Daarom is het heel belangrijk dat trainers en leden elkaar weten te vinden, juist in deze tijd.

Alternatief trainingsaanbod wegatletiek:
Voor iedere groep worden er alternatieven aangeboden. Dit varieert van een hardloopbingo tot trainingsschema’s tot gezamenlijke loop-challenges. Apps zoals Strava, waarin je elkaar kunt stimuleren en waarin je ook een groep kunt aanmaken, helpen onder andere hierbij. Heb je behoefte aan meer of een ander aanbod, bespreek dat dan gerust met je trainer. Die kan je verder helpen. 

Binnenkort: openstelling baan
De atletiekbaan wordt vanaf maandag 21 december 7 dagen in de week opengesteld, zodat je met je maatjes in groepjes van
maximaal 2 zelf kan trainen. Uiteraard de regels omtrent Copvid-19 in acht nemend. Wie wil trainen, schrijft zich vooraf hiervoor in. Hierover ontvang je binnenkort de benodigde informatie.

Financieel gezond in 2021
Hoewel de coronacrises zich ook in 2021 nog voorzet, hopen we dat de trainingen snel hervat kunnen worden. Omdat trainen zoals ‘normaal’ niet altijd mogelijk is, krijgen we soms vragen over de afschrijving van de contributie. Met het openstellen van de baan bieden we nu het maximaal haalbare qua trainingsfaciliteiten - binnen de grenzen van wat toegestaan is.

Belangrijk is te weten dat een vereniging bestaat bij gratie van contributie betalende leden. Wij hebben je steun door lid te blijven daarom hard nodig. Naast deze steun is het bestuur ook druk doende om andere geldstromen, zoals subsidies, naar zicht toe te trekken. Nieuwe (jeugd)leden werven hoort daar natuurlijk ook bij. Want de vaste lasten lopen gewoon door. Bijvoorbeeld de huur van de accommodatie, huisvestingskosten en de trainersvergoedingen. Onze doelstelling is om in 2021 een financieel sterkere positie te verkrijgen. Hoe meer leden er zijn, hoe lichter de contributielast per lid.

-----------------------------------------------------------------------

14 oktober 2020

Beste leden, ouders en verzorgers,

Afgelopen dinsdag zijn er landelijk nieuwe spelregels voor de sport aangekondigd. Deze gaan vanaf woensdag 14 oktober 2020 om 22:00 uur in. De boodschap is duidelijk: we moeten onze sociale contacten drastisch verminderen, anders gaat het niet lukken het virus onder controle te krijgen.

De aanvullende spelregels zijn:

·       Sporten (trainingen) voor volwassenen (18+)
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

        Hoe gaan we daar binnen Atverni mee om:
De richtlijnen worden momenteel door NOC*NSF en de Atletiekunie uitgewerkt. We wachten deze richtlijnen en de noodverordening van de veiligheidsregio Utrecht en de gemeente Nieuwegein af. Zodra er meer bekend is gaan we, samen met de trainers, kijken naar de mogelijkheden voor de invulling van de trainingen. We doen er alles aan om op een zo kort mogelijke termijn een aangepast trainingsaanbod te communiceren als dit mogelijk is binnen de geldende maatregelen. Tot die tijd geldt dat er, tot nader order, GEEN trainingen zijn voor 18+. Dit geldt voor alle trainingen zowel op als buiten de baan als in het krachthonk.

·     Alle binnenruimtes zijn gesloten.
Dit betreft de sportkantine / kleedkamers / krachthonk. Alleen de toiletten in het clubgebouw zijn voor noodgevallen beschikbaar.

Bestaande maatregelen die van kracht blijven:

·        Heb je klachten, dan blijf je thuis!
Dat vragen we niet alleen van atleten, maar ook van de trainers.

·     Gezondheidscheck
Voorafgaand de training zal de trainer vragen of jij of een huisgenoot of gezinslid één of meerdere gezondheidsklachten heeft. Dit zijn de vragen die gesteld worden: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Gezondheidscheck.pdf 

·     Hygiëne
Gebruik de desinfectieflacons bij het binnenkomen van de atletiekbaan. Er is genoeg desinfectiemiddel aanwezig voor de komende maanden.

·     Toeschouwers/publiek
Toeschouwers/publiek mogen niet aanwezig zijn bij de trainingen.
Dat betekent dat het Kiss & Ride systeem gehandhaafd blijft. Ouders brengen hun kind, gaan daarna weg en komen hun kind na de training weer ophalen.

Word of bent je financieel getroffen door het coronavirus?
Iedereen wordt in meer of mindere mate getroffen door het coronavirus. We hopen in de eerste plaats dat je gezond blijft. Mocht je door het coronavirus financieel getroffen worden, en je de sportcontributie en/of die van je kind(eren) niet meer kunnen betalen, weet dat wij je kunnen helpen door uitstel van contributiebetaling te verlenen. Een kort bericht aan onze penningmeester Marc Vredenburg (penningmeester@atverni.nl) is voldoende. Blijven sporten in deze tijden is belangrijk voor lichaam en geest.

Wist u dat?
Met een Nieuwegein Stadspas, bedoeld voor inwoners van Nieuwegein, kan je en/of je gezinsleden met veel korting of zelfs gratis bij Atverni sporten. Klik hier voor meer informatie/aanvragen van de Nieuwegein Stadspas.

Atverni Overzicht