Vergaderingen bestuur en ALV

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderd 11 keer per jaar

De volgende datums zijn hiervoor vast gesteld

Maandag 16 december 2019

Maandag 20 januari 2020

Maandag 17 februari 2020

Maandag 16 maart 2020

Maandag 20 april 2020

Maandag 18 mei 2020

Maandag 15 juni 2020

Maandag 20 juli 2020

Maandag 15 september 2020

Maandag 19 oktober 2020

Maandag 16 november 2020

Maandag 14 december 2020

 

Algemene ledenvergadering

Voorjaar dinsdag 31 maart 2020

Najaar 30 september 2020

 

Vragen aan het bestuur of zaken inbrengen voor de ALV

Mail uw idee, verzoek of vragen aan secretariaat@atverni.nl

Uw inbreng zal als ingekomen stuk behandeld worden en gepubliceerd worden op de website.

Documenten Overzicht