Stop Pesten

Stop Pesten NU

Atverni kan geen enkele vorm van pesten accepteren, iedereen moet zijn sport met plezier kunnen beoefenen.

 
 

Tips voor ouders:

Pesten kwetst en raakt het hele gezin
Kinderen durven niet vertellen dat ze gepest worden. Ze hebben schrik dat ouders en leraren fout zullen reageren. Wat zijn de foutste reacties en waarom? En hoe pak je het probleem dan wel aan? De eerste stap om te praten over pesten: bepaal in welke rol je kind zich bevindt. Reageer dan gepast zonder het vertrouwen van je kind te schenden.
 
Met vragen over Pesten en wat je kunt doen mag je als Ouder, Grootouder, Opvoeder altijd bellen met het Pestweb, zie hier meer informatie.
 
 
 
 Tips voor ouders:
Pesten kwetst en raakt het hele gezin
Kinderen durven niet vertellen dat ze gepest worden. Ze hebben schrik dat ouders en leraren fout zullen reageren. Wat zijn de foutste reacties en waarom? En hoe pak je het probleem dan wel aan? De eerste stap om te praten over pesten: bepaal in welke rol je kind zich bevindt. Reageer dan gepast zonder het vertrouwen van je kind te schenden.
 
Met vragen over Pesten en wat je kunt doen mag je als Ouder, Grootouder, Opvoeder altijd bellen met het Pestweb, zie hier meer informatie.
 
 
 
 

Je kind is SLACHTOFFER, hij wordt gepest:

 • Steun je kind, luister naar zijn verhaal, leg de schuld niet bij hemzelf.

 • Bespreek met je kind de stappen die je wil ondernemen: aan de juf vertellen, naar het CLB gaan … Doe niets waar je kind absoluut tegen is. Probeer het te overtuigen.

 • Hou een logboek bij met daarin wie wanneer pest, hoe enz. Zo krijg je een duidelijk beeld van de situatie.

 • Zoek samen naar manieren om op het gepest te reageren.

 • Zoek vrienden, hobby’s waar je kind zich wel goed voelt. Dat kan hem het nodige zelfvertrouwen geven.

Dit is wat KINDEREN zeggen wat ouders beter NIET kunnen doen en wat WEL:

Kinderen leggen uit wat ouders het beste niet kunnen doen als zij gepest worden en waarom niet, lees hier de tips van kinderen met de Do's en Don'ts voor ouders.
 

Je kind is een PESTER, het pest anderen:

 • Ga na wat er precies gebeurt. Praat met je kind, zijn leraar, trainer, vrienden…

 • Leg het verschil uit tussen plagen (onschuldig en kort) en pesten (hard en om te kwetsen)

 • Zeg duidelijk dat pesten niet kan. Nooit. Om geen enkele reden. Op geen enkele manier (uitsluiten, spullen stuk maken, slaan, uitlachen, haatmails sturen…) Vraag je kind om onmiddellijk te stoppen.

 • Wijs op het verdriet dat het pesten veroorzaakt. Probeer de gevoelens van het slachtoffer te verwoorden. Zo vergroot je het inlevingsvermogen van je kind.

 • Geef hem kansen om het goed te maken.

Je kind is een OMSTANDER, een meeloper, het kijkt toe?

 • Vraag wat er precies gebeurt (in de klas, jeugdbeweging, voetbal…).

 • Stimuleer je kind om de leraar zelf op de hoogte te brengen. Maak een verschil tussen ‘klikken’ en ‘melden’. ‘Klikken’ doe je omdat je wil dat iemand een straf krijgt. ‘Melden’ omdat je wil dat iets ophoudt.

 • Bespreek de stappen die jij eventueel wil ondernemen, bijvoorbeeld aan de juf vertellen. Doe niets wat je kind absoluut niet wil, maar probeer hem ervan te overtuigen dat dat het beste is.

 • Maak je kind duidelijk dat dat gepest moet stoppen. Bedenk samen oplossingen. Steun hem om iets te ondernemen.

Met dank aan Gie Deboutte (Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten), Anke Luts (Limits vzw) en Marjan Gerarts, kinderpsycholoog geven deze tips naar aanleiding van een online onderzoek van Yeti, het tienerblad van Klasse. 1200 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaven daarin een duidelijke boodschap aan volwassenen: “We hebben jullie nodig om pesten te stoppen, maar schend ons vertrouwen niet.”

Nieuws Overzicht