Riemke Vrijdag

 

Vandaag, woensdag 2 januari, ontvingen wij het droevige nieuws dat Riemke Vrijdag is overleden

Riemke was vele jaren lid  van Atverni en behoorde met Huub, Marieke en Hendrik tot een van de eerste leden van onze verenging.

Iedereen kende Riemke vele jaren als trainster van de jongste pupillen van Atverni. Afgelopen zomer was ze gestopt met training geven. Naast training geven vervulde ze ook vele vrijwilligerstaken binnen Atverni. Mede door haar inzet hebben we vele wedstrijden kunnen organiseren.

Riemke stond altijd klaar voor ons en hielp ons waar het nodig was.

Met het overlijden van Riemke verliezen we een geweldige vrouw met een warm hart voor de vereniging.

 

Wij wensen Huub, Marieke en familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 Het bestuur van Atverni

Atletiek nieuws overzicht