categorie doorschuiving per 1 november

Beste leden en ouders en/of verzorgers,

Op maandag 30 oktober 2017 schuiven alle atleten een groep door. Binnen de atletiek is 1 november de datum dat iedereen een categorie hoger komt. In onderstaande tabel ziet u de groepsindelingen en de bijbehorende categorie . Voor 2017/18 is de volgende leeftijdsindeling van toepassing: Categorie Geboorte in Pupillen D of Mini 2011 en later Pupillen C 2010 Pupillen B 2009 Pupillen A1 2008 Pupillen A2 2007

Junioren D1 2006 Junioren D2 2005 Junioren C1 2004 Junioren C2 2003 Junioren B1 2002 Junioren B2 2001 Junioren A1 2000 Junioren A2 1999 Senioren 1998 of eerder Maters 1983 of eerder Deze indeling is met ingang van 1 november 2017 van kracht. Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar

LET OP, de aanvangstijden van de training kunnen wijzigen.

Wij vragen uw aandacht voor overzicht