Vertrouwenscontactpersoon

Mocht je als lid van de vereniging toch te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag of zaken die je niet wilt of kunt bespreken met je trainer, begeleider of het bestuur, dan kun je terecht bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van onze vereniging.

De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en kan doorverwijzen naar geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Een gesprek met de VCP is in principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen.

De VCP moet elk incident geanonimiseerd met het bestuur bespreken, omdat het bestuur de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen.

Ook als naar het oordeel van het bestuur de veiligheid van een of meerdere leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit, zal de vertrouwelijkheid doorbroken worden.

De Vertrouwenscontactpersoon voor Atverni is: Naam persoon, te bereiken via e-mailadres@persoon.nl

Atverni overzicht