Verklaring omtrent gedrag voor jeugdtrainers

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waarbij het Ministerie van Veiligheid en Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd.

Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand zon verklaring kan overleggen betekent niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest. Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer of begeleider.

Atverni heeft besloten dat alle jeugdtrainers een VOG moeten kunnen overleggen. Een VOG voor de jeugdtrainers wordt door de vereniging samen met de betreffende trainers aangevraagd via de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

 

 

Vertrouwenscontactpersoon

Atverni Overzicht