Omgangsregels voor leden

Atverni verwacht dat de leden elkaar met respect benaderen en grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.

Om hier richting aan te geven zijn de volgende omgangsregels voor leden opgesteld:

1. Accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging. 2. Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 3. Val de ander niet lastig. 4. Berokken de ander geen schade. 5. Maak op geen enkele wijze misbruik van je machtspositie. 6. Scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 7. Negeer de ander niet. 8. Doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 9. Vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet, neem geen wapens mee. 10. Kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 11. Geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 12. Stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 13. Als iemand je hindert of lastig valt, vraag hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag dan een ander om hulp. 14. Help elkaar om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon. 15. Bovenstaande regels gelden ook bij communicatie via social media zoals Facebook, Whatsapp en Twitter.

 

 

 

Gedragsregels voor Trainers en Begeleiders

Atverni overzicht