Ranglijstenpagina Ton de Kleijn

De laatste update van lijsten is van: 8 januari 2014

INDOOR

** Senioren zijn bij tot en met 3 januari 2014. Enkele kleinere wedstrijden ontbreken nog.
** AB-junioren zijn bij tot en met 3 januari 2014. Enkele kleinere wedstrijden ontbreken nog.

** CD-junioren zijn bij tot en met 28 december 2013

OUTDOOR

** Senioren zijn bij tot en met 14 november 2013 
** AB-junioren zijn bij tot en met 14 november 2013 
(met bijna alle wedstrijden)

** CD-junioren zijn bij tot en met 27 oktober 2013

Geef wijzigingen gerust door; er wordt continu gewerkt aan updates van de lijsten.

ALLER TIJDEN

** De allertijdenlijsten indoor wordt aan gewerkt!! (8/1/2014)

** De aller tijden lijsten outdoor zijn recent geactualiseerd bij de mannen, vrouwen en junioren B (junioren A volgen spoedig).

AANVULLINGEN/VERBETERINGEN
Deze blijven welkom - de ervaring leert dat vriendelijke e-mails sneller afgehandeld worden ;-) 
De taakverdeling gedurende het outdoorseizoen 2013 is vooralsnog: Antoon (alle categoriën); Wilmar (senioren online), Ton (junioren AB online) en Kris (junioren CD online).

OPMERKINGEN
1. Ondergrenzen: Gezien de enorme hoeveelheid uitslagen worden deze voor de internetlijsten gehanteerd (zodanig dat er een representatieve lijst ontstaat, zonder oneindig veel werk). 
2. Nieuwe verzoeken aan wedstrijdorganisaties: neem toch vooral geboortedata en verenigingen ook op in de uitslagen. Het is bijna ondoenlijk om die er altijd nog bij te gaan zoeken. Om die reden ontbreken er mogelijk een aantal geboortejaren en/of verenigingen in de lijsten. Betreffende uitslagen blijken pas later of onvolledig in de ranglijsten te kunnen worden verwerkt. 
3. Koop ook de regelmatige verschijnende Statistische Jaarboeken . Deze worden door de werkgroep statistiek van de Atletiekunie uitgegeven. Alle ranglijsten voor senioren en AB-junioren (100- of 50-diep meestal), alle kampioenschapsuitslagen (nationaal en internationaal), interlands, baancircuitwedstrijden, maar ook wegranglijsten en uitslagen. Opmerkingen en aanvulingen op oude lijsten worden meegenomen bij de samenstelling van de officiele publicaties. Kijk op de site van de Atletiekunie, www.atletiekunie.nl! 
NB Aan de meeste oude lijsten (in ieder geval m.b.t. 2005/2006/2007/2008) wordt nog gewerkt. Die moeten uiteindelijk allemaal overeen komen met de jaarlijkse statistische boekwerken die zijn uitgebracht (danwel aanvullingen daarop bevatten). Als prestaties nog niet zijn bijgewerkt, dan gaat dat de komende maanden allemaal alsnog gebeuren.

Verzoek!
Meld fouten/verbeteringen (ook in aller tijden- en outdoorlijsten) via de mail aan Wilmar en/of Ton en/of Kris. Datum en plaats van de prestatie zijn vereist, evenals (waar van toepassing) windsterkte. Laat het ook weten als er geen wind gemeten is. 
Wijzigingen voor DC-lijsten kunnen gemeld worden aan Kris
Wijzigingen voor aktuele senioren naar Wilmar 
Wijzigingen voor aktuele AB-lijsten naar Wilmar 
Wijzigingen voor aller tijden- en oudere lijsten naar Ton

Uitleg 
Een korte uiteenzetting hoe de lijsten tot stand komen. 
De officiele lijsten van de werkgroep statistiek van de Atletiekunie worden samengesteld door Antoon de Groot. Wilmar en Ton proberen voor de internetsite steeds up to date te zijn met senioren. en AB-lijsten. Regelmatig is er dan een check tussen beide bestanden. Uiteindelijk worden de lijsten van Antoon - met de aanvullingen/correcties die binnen komen - gepubliceerd in de statistiche jaarboeken.

Wilmar, Kris en Ton, januari 2010 (update mei 2013)

Kijk ook steeds op www.atletiekunie.nl en www.atletiekweek.nl voor actueel nieuws

Atletiek nieuws overzicht