Contributie

Atverni kent een verenigingsjaar dat loopt van 1 november t/m 31 oktober (voor contributie verenigingsjaar 2024/2025 zie onderaan deze pagina).
De contributie wordt betaald in 4 termijnen. (25% van de jaarcontributie), d.m.v. automatische incasso.
Naast de contributie worden ook de bijdragen voor de Atletiekunie betaald (bondsbijdrage/wedstrijdlicentie). Dit gaat per kalenderjaar. Inning hiervan vindt plaats in januari (geen restitutie mogelijk).
Administratiekosten:
- nieuwe leden € 12,50;
- overschrijving lidmaatschap naar Atverni toe: € 15,-.

In onderstaande tabel vind je onze contributies geldend tot 1 nov. 2024:

*licentie en bondsbijdrage in bovenstaande tabel = bedragen 2024. Zie ook: Atletiekunie contributies

Wedstrijdlicentie afdracht aan Atletiekunie 
Baanatletiek: verplicht voor pupillen, junioren, senioren en Masters.
Wegatletiek (loopgroepen): keuze voor wel/geen wedstrijdlicentie.
Bij een opzegging gedurende het verenigingsjaar vindt géén restitutie van deze bijdragen plaats.

Gastlid voorwaarden
- je bent lid bij een andere vereniging (wedstrijd licentie en Atletiekunie bijdrage)
én
- je traint 1 keer per week op zondag bij de specialisatiegroep MILA. 

Wedstrijdlidmaatschap
Neem je alleen deel aan wedstrijden én train je bij een 'niet'-Atverni trainer dan kan je een wedstrijdlidmaatschap aangaan.
De contributie is dan 41,60 euro + bondsbijdrage en wedstrijdlicentie. Dit is alleen voor senioren en masters.
Betaling per kalenderjaar, opzegmogelijkheid per jaar, met een opzegtermijn van 1 maand.

Tegemoetkoming financiële middelen aanvragen via Stichting Leergeld of Nieuwegein Stadspas
Er zijn verschillende mogelijkheden om een bijdrage in de kosten voor schoolgaande kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar aan te vragen. Meer weten kijk op: Stichting Leergeld en  Nieuwegein stadspas

Heb je nog vragen stel deze gerust via penningmeester@atverni.nl 

Per atletiekjaar 2024/2025 (ingaande 1 november 2024) worden de contributies:


Administratiekosten:
- nieuwe leden € 13,00. Overige voorwaarden ongewijzigd.

Ledenadministratie Overzicht