Contributie

Per Q3 (vanaf mei 2022) van verenigingsjaar 2022 gelden onderstaande contributies. 
Als lid ben je hierover geïnformeerd via de ALV met daarbij behorende stukken en de bevestigingsmail van 3 april jl.

Atverni kent een verenigingsjaar dat loopt van 1 november t/m 31 oktober.
De contributie wordt betaald in 4 termijnen. (25% van de jaarcontributie), d.m.v. automatische incasso.
Naast de contributie worden ook de bijdragen voor de Atletiekunie betaald (bondsbijdrage/wedstrijdlicentie). Dit gaat per kalenderjaar. Inning hiervan vindt plaats in januari.

*licentie en bondsbijdrage in bovenstaande tabel = bedragen 2023. Zie ook: Atletiekunie contributies

Wedstrijdlicentie afdracht aan Atletiekunie 
Baanatletiek: verplicht voor pupillen, junioren, senioren en Masters.
Wegatletiek (loopgroepen): keuze voor wel/geen wedstrijdlicentie.
Bij een opzegging gedurende het verenigingsjaar vindt géén restitutie van deze bijdragen plaats.

Gastlid voorwaarden
- je bent lid bij een andere vereniging (wedstrijd licentie en Atletiekunie bijdrage)
én
- je traint 1 keer per week op zondag bij de specialisatiegroep MILA of horden. 

Als wandelaar óók lid van KWBN (Wandelsportbond)
Iedere lid sportief wandelen wordt naast lid van de Atletiekunie automatisch ook lid van de KWBN. Je ontvangt dan een KWBN ledenpas, de jaarlijkse wandelkalender, en zes keer per jaar het wandelmagazine. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Wedstrijdlidmaatschap
Neem je alleen deel aan wedstrijden dan kan je een wedstrijdlidmaatschap aangaan. De contributie is dan 41,60 euro + bondsbijdrage en wedstrijdlicentie. Alleen voor senioren/masters. Betaling per kalenderjaar, opzegmogelijkheid per jaar, met een opzegtermijn van 1 maand.

Tegemoetkoming financiële middelen aanvragen via Stichting Leergeld of Nieuwegein Stadspas
Er zijn verschillende mogelijkheden om een bijdrage in de kosten voor schoolgaande kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar aan te vragen. Meer weten kijk op: Stichting Leergeld en  Nieuwegein stadspas

Heb je nog vragen stel deze gerust aan Marc Vredenburg via penningmeester@atverni.nl 

 

Contributies t/m Q2 (april) 2022:

nb: licentie en bondsbijdrage in bovenstaande tabel = bedragen 2021. Zie voor actuele bedragen Atletiekunie contributies

Ledenadministratie Overzicht