Contributie

Atverni kent een verenigingsjaar dat loopt van 1 november t/m 31 oktober.
De contributie wordt betaald in 4 termijnen. (25% van de jaarcontributie), d.m.v. automatische incasso.
Naast de contributie worden ook de bijdragen voor de Atletiekunie betaald (bondsbijdrage/wedstrijdlicentie). Dit gaat per kalenderjaar. Inning hiervan vindt plaats in januari.

Wedstrijdlicentie afdracht aan Atletiekunie
Baanatletiek: verplicht voor pupillen, junioren, senioren en Masters.
Wegatletiek (loopgroepen): keuze voor wel/geen wedstrijdlicentie.
Bij een opzegging gedurende het verenigingsjaar vindt géén restitutie van deze bijdragen plaats.

Gastlid voorwaarden
- je bent lid bij een andere vereniging (wedstrijd licentie en Atletiekunie bijdrage)
én
- je traint 1 keer per week op zondag bij de specialisatiegroep MILA of horden. 

Als wandelaar óók lid van KWBN (Wandelsportbond)
Iedere lid sportief wandelen wordt naast lid van de Atletiekunie automatisch ook lid van de KWBN. Je ontvangt dan een KWBN ledenpas, de jaarlijkse wandelkalender, en zes keer per jaar het wandelmagazine. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Wedstrijdlidmaatschap
Neem je alleen deel aan wedstrijden dan kan je een wedstrijdlidmaatschap aangaan. De contributie is dan 41,60 euro + bondsbijdrage en wedstrijdlicentie. Alleen voor senioren/masters. Betaling per kalenderjaar, opzegmogelijkheid per jaar, met een opzegtermijn van 1 maand.

Nieuwegein Stadspas
Atverni is een sportaanbieder die meedoen aan de Nieuwegein Stadspas.Indien u gebruik wilt maken van de Nieuwegein Stadspas, kunt u uw contributie van Atverni ( alle andere vergoedingen komen voor uw eigen rekening ) via de Nieuwegein Stadspas laten lopen. Klik hier voor de website.

Heb je nog vragen stel deze gerust aan Marc Vredenburg via penningmeester@atverni.nl 

 

Ledenadministratie Overzicht