Opzeggen lidmaatschap Atverni

Beëindigen/opzeggen lidmaatschap:
Wat jammer dat je je lidmaatschap bij ons wil beëindigen. We hopen dat je een leuke tijd bij ons hebt gehad.
Je opzegging kan je doorgeven door middel van het opzegformulier onderaan deze pagina. We vinden het fijn als je daar ook je reden van opzegging wil aangeven. 
Van de opzegging ontvang je altijd een bevestiging per email.

Opzegtermijn:
Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient uiterlijk één maand voor het einde van het lopende verenigingskwartaal* plaats te vinden.

*De verenigingskwartalen zijn:
kwartaal 1: november t/m januari
kwartaal 2: februari t/m april
kwartaal 3: mei t/m juli
kwartaal 4: augustus t/m oktober

Indien binnen een maand voor het einde van de hierboven genoemde kwartalen wordt opgezegd, dan wordt het lidmaatschap geacht te zijn opgezegd tegen het einde van het kwartaal volgend op dat waarin werd opgezegd.

Bondscontributie / wedstrijdlicentie:
Dit betreft een jaarafdracht aan de Atletiekunie. Bij opzeggingen gedurende het kalenderjaar ontvang je geen restitutie op deze afdrachten.

Financiële verplichting:
Alleen als voldaan is aan alle financiële verplichtingen kan het lidmaatschap beëindigd worden.
__________________________________________________________________

Overschrijven naar een andere vereniging:
- dien een verzoek om je lidmaatschap bij Atverni te beëindigen;
- vraag je nieuwe vereniging om een verzoek tot overschrijving in te dienen bij de Atletiekunie.

Houd altijd rekening met de geldende opzegtermijn (zie hierboven). 

velden met een * zijn verplichte velden die ingevuld dienen te worden, 

datum van bericht*
Ik wil graag mijn lidmaatschap van atverni opzeggen en neem daarbij de genoemde opzegdatums inacht,
Voornaam*
Voorletters*
Achternaam*
Geboortedatum*
Bondsnummer
Adres*
Huisnummer*
Postcode*
Plaats*
Email*
Telefoonnummer*
Reden

Ik wil graag overgeschreven worden naar een andere vereniging,
Vereniging
E-mail vereniging
captcha img
Vul de code in *
   


  

 

Ledenadministratie Overzicht